Skip To Main Content
Edmonds School District

برنامه وعده های غذایی رایگان / با تخفیف

برنامه و وقت های غذایی رایگان/با تخفیف به دانش آموزان اجازه می دهد صبحانه و غذا چاشت رایگان در مکتب دریافت کنند. خانواده ها بر اساس درآمد و تعداد افراد خانواده واجد شرایط هستند. برای هر خانواده باید هر سال یک فرم پر شود تا ببینیم آیا واجد شرایط هستید یا خیر. با موافقت با اشتراک‌گذاری اطلاعات، دانش‌آموزان شما واجد شرایط دریافت هزینه‌های مکتب رایگان یا با تخفیف مانند ASB، هزینه‌های دوره و هزینه‌های ورزشی خواهند بود.

سوالات متداول F & R

 

•    چگونه واجد شرایط دریافت وعده های غذایی رایگان و تخفیف شده باشم؟       
اگر خانواده شما دستورالعمل‌های درآمد را رعایت می‌کنند، یک درخواست آنلاین در Skyward Family  Access یا یک کپی کاغذی در مکتب خود تکمیل کنید و سپس به مکتب بازگردانید.
•    آیا باید هر سال یک درخواست جدید پر کنم؟
بله، هر سال تحصیلی باید یک درخواست جدید پر شود تا اطمینان حاصل شود که دانش آموزان شما از تمام مزایای مربوط به و وقت های غذایی رایگان و کم هزینه برخوردار می شوند.
اگر خانواده شما مستقیماً با شرکت شما در برنامه‌های بخش خدمات اجتماعی و صحی مانند EBT و برخی برنامه‌های Medicaid واجد شرایط باشند، ممکن است خانواده شما به طور خودکار واجد شرایط شوند. پس از تایید خانواده، ایمیلی مبنی بر تایید صلاحیت خود از ناحیه مکتب دریافت خواهید کرد. اگر تأییدی ای نمی بینید، لطفاً با دفتر خدمات غذا تماس بگیرید یا درخواست جدیدی ارسال کنید.
•    چگونه متوجه شوم که آیا دانش آموزانم قبلاً برای مزایای و وقت غذایی تأیید شده اند؟
شما یک نامه تایید از طریق ایمیل به آدرس ایمیل موجود در مکتب خود دریافت خواهید کرد. اگر نامه ای دریافت نکردید یا سؤالی در مورد واجد شرایط بودن خود دارید، با بخش غذا و تغذیه با شماره 425-431-7078 تماس بگیرید.
•    چگونه نامه تاییدی خود را دریافت کنم؟
نامه‌ها مستقیماً به ایمیلی که در دوسیه داریم ارسال می‌شوند و از طریق Skyward Family Access نیز در دسترس هستند. اگر آدرس ایمیل ندارید، ما نسخه چاپی آن را به آدرس پستی که در دوسیه داریم برای شما ارسال می کنیم.

•    هزینه غذای مکتب چقدر است؟
اگر واجد شرایط برنامه و وقت های غذایی رایگان/با تخفیف هستید، صبحانه و غذا چاشت از سپتامبر ۲۰۲۲ برای دانش‌آموزان رایگان و با تخفیف خواهد بود.
برای کسانی که از مزایای غذا استفاده نمی کنند، دانش آموزان ابتدایی 1.50 دلار برای صبحانه و 3.00 دلار برای غذا چاشت می پردازند. برای دانش آموزان متوسطه 1.75 دلار برای صبحانه و 3.75 دلار برای غذا چاشت هزینه دریافت می شود.