Skip To Main Content
Edmonds School District

Life-Threatening Conditions

Life Threatening Conditions

Posted on 08/07/2018

A student with a Life Threaten- ing condition is required to comply with the state law (RCW 28A.210.320) before they can attend school. These are legal requirements put in place to protect your student's health and safety. The school will require the 3 items listed below for your student to start school.

  • Nursing Care Plan
  • If needed, Health Care Provider Orders for Medication/Equipment, Medication Authorization forms.
  • If needed, Medication and/or equipment as needed to support the health condition.

These 3 essentials items must be delivered to your student's school on or before Tuesday, August 21st  in order to guarantee that your student will be able to start on the first day of school. If these items are presented after August 21st, due to process time needed to establish a school health plan the student is not guaranteed to start on the first day of school.

 

Forms can be found on the District website under “ Forms for Parents ” - Health.

 If you have further questions call your School's main office on or after August 8th.
 

 Thank you.

Edmonds School District Health Services

 

Dear families ,

We are unable to store medications during the summer holidays. If your student has medication at school, please remember to come pick it up no later than June 21st of the current year. 

To ensure your child has a safe and healthy start to the 2018-2019 school year, there are a few things we will need from you by August 21st. 

  • Medications with pharmacy labels
  • Medication Administration Consent Form signed by parent and prescribing doctor.

Any medication brought to school, whether prescription or non-prescription, must have a signed medical form on file with the school. This will be sent by electronic mail (email) or postal mail.

We know that back to school is still a few months away, but we wanted to allow enough time for these things to be delivered to us. If you have questions or concerns, you have until June 20 to call the school. The offices will reopen on August 8.   

Thanks.

Edmonds School District Health Services.

 

제목란: 생명을 위협받는 상황에 있는 학생들

가족에게,

저희 가 방학 동안 은 의약 을 간직 할 없으므로, 만일 귀 학생 학교 에 의약 을 두었으면, 금년 6 월 21 일 까지 귀 자녀 의 의약 을 꼭 가져갈것 가져갈것 을 을 기억 기억. 2018-2019 년 학년도 도 건강 하고 안전 하게 시작 할 을 확인 하시려면, 학년도 올바르게 시작 하려면 8 월 21 까지 귀하로 부터 다음 사항이 필요 합니다.

* 약국상표가 있는 의약

* 학부모의 싸인과 주치의의 처방전이 첨부된 의약 관리 허락서류

학교 에 의약 은, 처방약 이건 아니건 에, 해당 학교 에 싸인 한 건강 서류 파일 이 되어야 하며 이메일 이나 우편 으로 보내질 것 입니다.

학교 시작일이 몇달 남았지만, 이 물건들이 우리에게 보내지도록 충분한 시간을 드리는 것실다. 만일 질문이나 우려사항이 있으시면, 귀 학생이 다니는 학교 사무실로 6월20일까지 연락밋닔랍랍 학교 사무실은 8월8일 다시 열게됩니다.

감사합니다.

에드먼즈 학군 건강 서비스

Уважаемые Семьи,

У нас нет возможности хранить лекарственные препараты в школе во время летних каникул, если лекарства вашего ученика находятся на территории школы, пожалуйста заберите их до 21 июня этого года.  

Чтобы удостовериться, что начало 2018-2019 учебного года будет безопасным для здоровья вашего ученика, и чтобы ваш ученик мог начать учебный год правильно вам необходимо принести следующие вещи до 21 августа.

 

  • Лекарство с аптечной этикеткой
  • Форм they

 

Юбое принеOLESнshAH в шол лекарство, безрецепрное или рецептрное, дожно иметь подисанн precise. Вы можете прислать эту форму по электронное или по регулярной почте.

Я понимаю, что до начала учебного года остается еще несколько месяцев, но мы хотели дать вам достаточно времени для того, чтобы вы могли предоставить нам эти вещи. Если у вас есть вопросы или опасения, звоните в главный офис школы вашего ученика до 20 июня. Главный офис возобновит свою работу 8 августа.

Спасибо.

Служба Охраны Здоровья Эдмондского Школьного Округа

 

Các gia đình thân mến,

Chúng tôi không thể cất giữ thuốc trong kỳ nghỉ hè, nếu con bạn có thuốc tại trường, hãy nhớ lấy thuốc cho học sinh vào ngày 21 tháng  

Ể ảM BảO RằNG with bạn có một khởi ầu lành mạnh và an toàn cho nĂm học 2018-2019, có một vài điều chung tôi sẽ cần từ bạn trước ngày 21 that 8 ể Bắt ầt ầt ầt ầt ầt ầ 

  • Thuốc có nhãn hiệu thuốc
  • Giấy chấp thuận quản lý thuốc có chữ ký của phụ huynh và bác sĩ chuyên khoa chăm sóc sức khỏe

Bất kỳ loại thuốc nào ược ưa vào các trrường học choc dù ược kê toa there are không kê toa, cần phải có một mẫu ơn and tế có chữ ký trong hồ sơ của nhà trường. Chúng sẽ được gửi qua email hoặc thư bưu điện .

Tôi biết việc bắt đầu đi học là một vài tháng nữa, nhưng chúng tôi muốn cho bạn đủ thời gian để có được những món ng món. NếU BạN COR THắC MắC HOặC quan ngại, Vui Lòng Gọi Cho văn phòng tại trường học sinh của bạn trước ngày 20 that 6 .   

Cảm ơn bạn.

Dịch vụ Y tế Học khu Edmonds

 

الي كل الأهالي الأعزاء :

نحن غير عاي تخزين الأدوية خلال العطلة الصيفية .اذاكان لدي طلابك في المدرسة .يرجي تذكر الأدوية طلابك بحلول عشرون لشهر من هذا هذا العام الدراسي.

 

لضمان ان طفلك في بداية العام الدراسي ٢٠١٩-٢٠١٨ والسلامة فهناك بعض الأشياء التي منك بحلول شهر اغسطس واحد لبدء العام الدراسي الصحيح.

 

• تكون الأدوية مغلفة باسم الصيدلية .

• تكون مع موافقة الادارة وتوقيع نموذج من الأمور ووصفة اخصائي الرعاية الصحية.

 

اي دواء إحضاره الي المدارس سواء كان مصحوبا بالوصفة او بدون وصفة طبية يجب يكون موقعا في ملفات الخاصة للمدرسة.سواء تم إرساله عبر البريد الالكتروني او البريد البريد العادي.

 

اعلم ان المدرسة هي بعيدة ببضعة أشهر ، لكننا منحك ما يكفي من لإيصالها إلينا .اذا كان لديك اي او استفسارات .يرجي الاتصال بالمكتب الرئيسي لمدرسة طلابك .وذلك في عشرون عشرون من شهر يونيو كما ستكون اعادة فتح المكاتب الرئيسيّة أعمالها في لشهر لشهر لشهر لشهر اغسطس .

 

                                شكرًا

                             الخدمات الصحية في مقاطعة مدارس ايدمندز