• Select a School
  • Language

Back-to-School Fair Vietnamese

Hội chợ Trở lại Trường

Liên minh Trở lại Trường: Hỗ trợ các gia đình trong những lúc cần thiết bằng cách cung cấp đồ dùng học tập miễn phí cho học sinh của Học khu Edmonds.

Các gia đình phải ghi tên trước để đặt trước đồ dùng học tập, kiểm tra y tế và khám tổng quát thể thao miễn phí.

Các gia đình phải đăng ký vào lớp mẫu giáo đến lớp mười hai của năm học 2020-2021 trong Học khu Edmonds để tham gia.
 
Nhấn vào đây để đăng ký

Ghi tên vào hay trước ngày 30 tháng Bảy, 2020
Trực tuyến hay bằng cách trả lại mẫu đã điền này vào hộp thư đen hay gửi đến:

Edmonds School District

Attn: Back to School Consortium

20420 68th Ave West

Lynnwood WA 98036

Một người trong học khu sẽ gọi và / hay gửi email cho qúi vị để xác nhận sự đặt trước của qúi vị


Câu hỏi? 
425-431-1454 
familysupport@edmonds.wednet.edu

Nhấn vào đây để đăng ký
Website by SchoolMessenger Presence. © 2020 Intrado Corporation. All rights reserved.