• Select a School
Schools & Translation

Back-to-School Fair Vietnamese

Hội chợ Trở lại Trường

Liên minh Trở lại Trường: Hỗ trợ các gia đình trong những lúc cần thiết bằng cách cung cấp đồ dùng học tập miễn phí cho học sinh của Học khu Edmonds. Các gia đình phải ghi tên trước để đặt trước đồ dùng học tập, kiểm tra y. Các gia đình phải đăng ký vào lớp mẫu giáo đến lớp mười hai của năm học 2022-2023 trong Học khu Edmonds để tham gia. 

Nhấn vào đây để đăng ký: https://forms.gle/3KyqYx3E8rEMH5un6

Xin lưu ý rằng qúi vị sẽ chỉ có thể nhận đồ dùng tại thời điểm và địa điểm qúi vị chọn.
Một người trong học khu sẽ gọi và / hay gửi email cho qúi vị để xác nhận sự đặt trước của qúi vị

Đăng ký trước ngày 24 tháng 6 năm 2022 - Trực tuyến Hoặc gửi biểu mẫu qua thư đến:
Edmonds School District
Attn: Back to School Consortium
20420 68th Ave West
Lynnwood WA 98036


câu hỏi
425-431-1454 
[email protected]

Nhấn vào đây để đăng ký
Website by SchoolMessenger Presence. © 2022 Intrado Corporation. All rights reserved.
  • Login
  • divViewSubPages divViewSubPages