• Select a School
Admin

Back-to-School Fair Vietnamese

Hội chợ Trở lại Trường

Liên minh Trở lại Trường: Hỗ trợ các gia đình trong những lúc cần thiết bằng cách cung cấp đồ dùng học tập miễn phí
cho học sinh của Học khu Edmonds. Các gia đình phải đăng ký vào lớp mẫu giáo đến lớp mười hai của năm học
2021-2022 trong Học khu Edmonds để tham gia.Các gia đình phải ghi tên trước để đặt trước đồ dùng học tập, kiểm tra y

Khám răng, kiểm tra sức khỏe và khám
sức khỏe cho mục đích thể thao tại sự
kiện Back to School (đi học trở lại)


tế và khám tổng quát thể thao miễn phí. Đăng ký trước ngày 25 tháng 6 năm 2021 - Trực tuyến
Hoặc gửi biểu mẫu qua thư đến:
Edmonds School District
Attn: Back to School Consortium
20420 68th Ave West
Lynnwood WA 98036
 
Nhấn vào đây để đăng ký:https://forms.gle/DBFHYs7r1SJvBSGi8
 
Xin lưu ý rằng qúi vị sẽ chỉ có thể nhận đồ dùng tại thời điểm và địa điểm qúi vị chọn.
Một người trong học khu sẽ gọi và / hay gửi email cho qúi vị để xác nhận sự đặt trước của qúi vị
 


câu hỏi
425-431-1454 
familysupport@edmonds.wednet.edu

Nhấn vào đây để đăng ký
Website by SchoolMessenger Presence. © 2021 Intrado Corporation. All rights reserved.
  • Login
  • divViewSubPages divViewSubPages