Skip To Main Content
Edmonds School District

Kindergarten

Kindergarten

Inscripciones y Kindergarten para el año escolar 2023-2024Ghi danh và Mẫu giáo cho Năm học 2023-20242023-2024 학년도 유치원 및 등록

التسجيل وروضة الأطفال للعام الدراسي 

Зачисление в подготовительный класс (К-Kindergarten) на 2023-2024 учебный год

ለ 2023-2024 የትምህርት ዘመን ምዝገባ እና ኪንደርጋ


Age requirements

Your child must be 5 years old by August 31, 2023 to be eligible for Kindergarten in the fall 2023. Students turning 5 between September 1 and December 31, 2023, may be evaluated for early entrance into Kindergarten by successfully passing a screening to determine readiness. Application for Early Entrance testing is now closed for this year. The application process runs from early February through mid-May.  If you have any questions about early entrance testing for the 2023-24 school year please call 425-431-7344 for more information.

What school will my child attend?

Each student in the Edmonds School District is assigned to a school by address. Please enter residence information on the following website:
Neighborhood School Finder

Welcome sessions

Schools will conduct welcome sessions on three occasions. Dates will be posted on school websites or you may contact individual schools for more information. 

Enrollment

Kindergarten and new student enrollment for the 2023-2024 school year began on February 20, 2023

Kindergarten Enrollment website

Paper enrollment (may be picked up and dropped off at your student’s neighborhood school). 

Families will need proof of residency from your home (lease/rental agreement, mortgage statement, or a recent utility bill), proof of birth, and your child’s immunization history.

Choice schools

If you are interested in Madrona K-8 or Maplewood Parent Cooperative, please contact the school for information about their lottery process.

Questions


Spanish

Requisitos de edad

Su hijo(a) debe haber cumplido 5 años antes del 31 de agosto de 2023 para ser elegible para el Kindergarten en el otoño de 2023. Los estudiantes que cumplan 5 años entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2023 pueden participar en la evaluación para el ingreso anticipado al Kindergarten si aprueban un examen para determinar su capacidad. Por favor póngase en contacto con Sari White por medio de correo electrónico o llame al 425-431-7344 para obtener más información.

¿A qué escuela irá mi hijo(a)?

Cada estudiante del Distrito Escolar de Edmonds es asignado(a) a una escuela dependiendo de la dirección de su domicilio. Por favor visite la siguiente página web para encontrar la escuela de su zona Neighborhood School Finder website. Cuando ingrese a la página, rellene la información que se requiere acerca de la dirección de su domicilio. 

Sesiones de bienvenida y vídeo tours

Las escuelas realizarán sesiones de bienvenida en tres ocasiones. Publicaremos las fechas en los sitios web de las escuelas o, si gusta, puede ponerse en contacto con la escuela individual para obtener más información. Los vídeos tours de las escuelas también estarán disponibles en las páginas web de las escuelas en la sección llamada “About” (Acerca de).

Inscripción

Las inscripciones de kindergarten y de los estudiantes nuevos para el año escolar 2023-2024 comienzan el 24 de febreroo de 2023. Cómo inscribirse:

Online on the District Website (en línea a través de la página web del distrito)

 • Inscripción por escrito (puede recoger y entregar la inscripción en la escuela de la zona de su estudiante).

Para la inscripción, las familias necesitarán una prueba de residencia domiciliaria (contrato de alquiler, declaración de la hipoteca o una factura reciente de los servicios públicos), un comprobante de nacimiento y el historial de las vacunas de su hijo(a).

Escuelas de elección

Si usted está interesado(a) en Madrona K-8 o en Maplewood Parent Cooperative (la Cooperativa de Padres de Maplewood), por favor, póngase en contacto con la escuela para obtener información sobre su proceso de lotería.

Questions


Vietnamese

Yêu cầu về tuổi

Con em quý vị phải đủ 5 tuổi vào ngày 31 tháng 8, 2023, để có thể ghi danh hợp lệ cho Mẫu giáo vào mùa thu 2023. Các học sinh vừa tới 5 tuổi trong khoảng 1 tháng 9 tới 31 tháng 12, 2023, có thể qua đánh giá để được nhận vào Mẫu giáo sớm nếu vượt qua được một kiểm tra sàng lọc xem các em đã có sẵn sàng hay không. Xin liên lạc Sari White qua email hoặc gọi 425-431-7344 để biết thêm thông tin.

Con tôi sẽ đi học trường nào?

Mỗi học sinh thuộc Học khu Edmonds (Edmonds School District) được phân định trường học theo địa chỉ nơi cư trú. Xin đến trang mạng Tìm Trường Trong Vùng (Neighborhood School Finder), và nhập thông tin về nơi cư trú.  

Các buổi gặp gỡ chào đón và tham quan qua video

Các trường học sẽ tổ chức ba buổi gặp mặt và đón chào. Ngày giờ sẽ được thông báo trên trang mạng của trường học hoặc quý vị có thể liên lạc trường học để biết thông tin. Xem video tham quan trường học sẽ có trên trang mạng của trường học trong phần "Tìm Hiểu Trường" (“About”).

Ghi danh

Thời hạn ghi danh cho Mẫu giáo và học sinh mới cho năm học 2023-2024 bắt đầu từ ngày 1 tháng 3, 2023. Các cách để ghi danh:

Để được ghi danh, quý vị cần có các giấy tờ chứng minh nơi cư trú  (hợp đồng thuê mướn nhà, bản quyết toán khoản nợ nhà, hoặc hóa đơn điện nước gần đây nhất), giấy khai sinh, và hồ sơ chích ngừa của học sinh.

Trường tuyển chọn (Choice schools)

Nếu quý vị có quan tâm suy xét đến trường Trung học Madrona (Mẫu giáo tới lớp 8) hoặc trường Tương tác Phụ huynh Maplewood (Maplewood Parent Cooperative), xin liên lạc với các trường này để biết thông tin vể thể thức rút thăm của trường.

Questions

Secondary (Grades 7-12): Leslie Anderson, 425-431-7094
 


Korean

연령 요건

자녀가 2023년 8월 31일까지 만 5세 이어야 2023년 가을 유치원에 입학할 수 있습니다. 2023년 9월 1일부터 12월 31일까지 만 5세가 되는 학생은 준비성 여부를 판단하는 전형을 성공적으로 통과하여 유치원 조기입학 여부를 평가할 수 있습니다. 자세한 내용은 Sari White에게 이메일로 연락하거나 425-431-7344으로 전화 주십시오.

우리 아이가 다닐 학교는?

Edmonds 교육청의 각 학생은 주소에 따라 학교에 배정됩니다. Neighborhood School Finder website 홈페이지에 접속하여 거주지 정보를 입력해주세요. 

환영 세션 및 비디오 투어

학교는 세 차례에 걸쳐 환영 세션을 실시할 것입니다. 날짜는 학교 웹사이트에 게시되거나 더 자세한 정보를 위해 개별 학교에 연락할 수 있습니다. 학교 투어 비디오는 학교 웹사이트의 "정보(About)" 섹션에서도 볼 수 있습니다.

등 록

K2023-2024 학년도 유치원 및 신입생 등록은 2023년 3월 1일에 시작됩니다. 등록 방법::

등록하려면, 가족은 집 거주 증명서(임대/임대 계약서, 모기지 내역서 또는 최근 공과금 청구서), 출생 증명서 및 자녀의 예방 접종 기록이 필요합니다.

특별학급(Choice schools)

Madrona K-8 또는 Maplewood Parent Cooperative에 관심이 있으시면 학교에 연락하여 추첨 절차에 대한 정보를 얻으십시오.

문의 사항


Arabic

متطلبات العمر

يجب أن يكون طفلك في الخامسة من عمره بحلول 31 أغسطس 2022، ليكون مؤهلا لروضة الأطفال  في خريف 2022. يمكن تقييم الطلاب الذين بلغوا الخامسة بين 1 سبتمبر و31 ديسمبر 2021 للدخول المبكر لروضة الأطفال من خلال اجتياز فحص لتحديد مدى الاستعداد بنجاح. يرجى الاتصال  بكاري  ماكغي عبر البريد الإلكتروني أو الاتصال على 425-431-7176  لمزيد من المعلومات.

ما هي المدرسة التي سيلتحق بها طفلي؟

يتم تعيين مدرسة لكل طالب في منطقة مدارس إدموند عن طريق مكان إقامتهم. يرجى زيارة موقع Neighborhood School Finder على الويب، وإدخال معلومات الإقامة. 

 

جلسات ترحيب وجولات الفيديو

ستعقد المدارس جلسات ترحيب في ثلاث مناسبات. سيتم نشر التواريخ على مواقع المدرسة أو يمكنك الاتصال بالمدارس الفردية للحصول على مزيد من المعلومات. ستتوفر مقاطع الفيديو الخاصة بجولات المدرسة أيضًا على مواقع المدارس في قسم "حول".

التسجيل

يبدأ تسجيل روضة الأطفال والطلاب الجدد للعام الدراسي 2022-2023 في 1 مارس 2022. طرق التسجيل:

بالنسبة للتسجيل، ستحتاج العائلات إلى إثبات إقامة المنزل (اتفاقية الإيجار، أو بيان الرهن العقاري، أو فاتورة مرافق حديثة)، وإثبات الولادة، وتاريخ تحصين طفلك.

اختيار المدارس

إذا كنت مهتما في مادرونا روضة الأطفال - 8 أو مابلوود الوالدين التعاونية، يرجى الاتصال بالمدرسة للحصول على معلومات حول عملية اليانصيب الخاصة بهم.

الاسئله

Russian

Возрастные требования

Вашему ребенку должно быть 5 лет до 31 августа 2023 года, чтобы иметь право на детский сад осенью 2023 года. Учащиеся, которым исполняется 5 лет в период с 1 сентября по 31 декабря 2023 года, могут быть оценены для раннего поступления в детский сад, успешно пройдя скрининг для определения готовности. Пожалуйста, свяжитесь с Кари Макги  Sari White по электронной почте или позвоните 425-431-7344 для получения дополнительной  информации.

Какую школу будет посещать мой ребенок?

Каждый ученик в школьном округе Эдмондс закрепляется за школой по адресу проживания. Пожалуйста, посетите  вэб-страницу Neighborhood School Finder website, и введите информацию о месте жительства.  

Ознакомительные сессии и видео-туры

Школы проведут 3  (три) ознакомительные сессии. Даты будут опубликованы на школьных веб-сайтах, или вы можете связаться с отдельными школами для получения дополнительной информации. Видео туры школ также будут доступны на школьных сайтах в разделе «О нас» (“About”).

Набор

Прием в детский сад и новых учеников на 2023-2024 учебный год начинается 1 марта 2023 года. Способы регистрации:

 • Online on the District Website
 • Письменное заявление на бумаге. Форма для заявления может быть получена и доставлена в школу, к которой прикреплен ваш ребенок.

Для регистрации семьям потребуется подтверждение о месте проживания с адресом вашего дома (договор аренды , ипотека или недавний счет за коммунальные услуги), подтверждение рождения и история иммунизации вашего ребенка.

Выбор школ

Если вы заинтересованы в Madrona K-8 или Maplewood Parent Cooperative, пожалуйста, свяжитесь со школой для получения информации об их процессе поступления, основанное на лотереи.

Вопросы

 • Для начальных классов Elementary (K-6): Kari McGie 425-431-7176
 • Для средних классов (Grades 7-12):Leslie Anderson, 425-431-7094 425-431-7094

Amharic

የእድሜ ገደብ

በፎል 2023 ኪንደርጋርተን ለመግባት ልጅዎ በኦገስት 31,2023 5 ዓመት ሊሞላው ይገባል። በሴፕቴምበር 1 እና ዲሴምበር 31,2023 መካከል 5 ዓመት የሚሞላቸው ልጆች ቀድመው ትምህርት ለመጀመር የሚያስችላቸውን መመዘኛ ወስደው በብቃት በማለፍ ዝግጁነታቸውን ማረጋገጥ ይችላሉ። ለዚህ እባክዎትን Sari White ን በ ኢሜይል ወይንም 425-431-7344 በመደወል ተጨማሪ መረጃ ያግኙ።

ልጄ የትኛው ትምህርት ቤት ነው የሚሄደው?

ሁሉም የኤድመንድ ስኩል ዲስትሪክት ተማሪ ትምህርት ቤት የሚመደበው በመኖሪያ አድራሻው መሠረት ነው። እባክዎን  Neighborhood School Finder website,  የመረጃ መረብ ተጭነው የመኖሪያ አድራሻዎን ይሙሉ። 

እንኳን ደህና መጣችሁ እና የቪዲዮ ጉብኝት

ትምህርት ቤቶች ሶስት የእንኳን ደህና መጣችሁ ዝግጅት ይኖራቸዋል። ቀናቶቹ በትምህርት ቤቶቹ የመረጃ መረብ ላይ ይገለጻሉ ወይንም የልጅዎ ትምህርት ቤትን ለበለጠ መረጃ ያነጋግሩ።የትምህርት ቤት ጉብኝት ቪዲዮ በትምህርት ቤቶቹ የመረጃ መደብ ላይ “About” የሚለው ክፍል ላይ ይገኛል።

ምዝገባ

የ 2022-2023 የኪንደርጋርተን እና የአዲስ ተማሪዎች ምዝገባ በማርች 1, 2023 ይጀመራል። የመመዝገቢያ መንገዶች፡-

 • በዲስትሪክቱ ዌብሳይት ላይOnline on the District Website
 • በወረቀት መመዝገቢያ (በልጅዎ አካባቢ ትምህርት ቤት የመመዝገቢያ ወረቀቱን መውሰድና ሞልተው መመለስ ይችላሉ። )

ለመመዝገብ ቤተሰቦች የመኖሪያ አድራሻ ማረጋገጫ (ሊዝ ወይንም የኪራይ ውል፣የሞርጌጅ ስቴትመንት ወይንም የቅርብ ጊዜ የአገልግሎት ቢል ) ፣የልደት ማረጋገጫ እንዲሁም የክትባት መረጃ ያስፈልጋል።

የምርጫ ትምህርት ቤቶች

ልጅዎን በማዶሮና ኬ-8 (Madrona K-8) ወይንም ማፕልውድ ፓረንት ኮኦፕሬቲቭ (Maplewood Parent Cooperative) ማስመዝገብ ከፈለጉ ስለትምህርት ቤቱ የእጣ ሂደት ለማወቅ ትምህርት ቤቱን ያነጋግሩ።

ጥያቄ

 • ኤለመንታሪ (Elementary (K-6): Kari McGie 425-431-7176
 • ሁለተኛ ደረጃ (Secondary (Grades 7-12): Leslie Anderson, 425-431-7094

OPEN!
2023-24 Enrollment 

Register for kindergarten

We love kindergarten! 

 

SAVE THE DATES!

Key kindergarten dates are now finalized for the next three years

 • Kindergarten Jump Start
 • Kindergarten Family Connection Meetings
 • First Day of Kindergarten 

key dates for school years: 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026

Welcome to Kindergarten Fair